Saturday, April 23, 2011

Mga Tula sa Aking Anak at Asawa (12)


XII. Himbing

Sa gitna ng kanyang alimpungat at himbing,
ang sariling daigdig na kanyang hinahabi.
Hindi dapat mapatid ang lubid
ng pasalit-salit na buntong-hininga.

Kaya kapag nabato-balani ka niya,
natututuhan mong kailangang ilapat
ang pinakamasinsin na katahimikan:

ang mahinhing bigat na lapat ng yapak
ang kiming pagpikit ng screen ng pinto
ang malambot na paghaplos sa kanyang bumbunan
at sa kanyang malutong na buto at kalamnan
kahit ang iyong marahang ihip
ng llyebo kwarentang tinig at hininga.

Dahil kung hindi,
mawawala sa pagkapako at pagkakaayon
ang lahat ng lawas at malulunod,
ikakandado niya tayo ng titig sa hangin.
Sa kanyang hugis puso't matimyas na labi
ay ang kanyang ngalangalang binabatak ng iyak:
ang palatandaang may nakapasok na hindi inaasahan
sa kanyang malutong at babasaging daigdig. #

No comments:

Post a Comment