Saturday, April 23, 2011

Mga Tula sa Aking Anak at Asawa (19)


XIX. Bilin

Sa iyong paglaki,
Anak,
magkakaroon ng kahulugan
ang espasyo't patlang.
Kahit kalahating puno ang daigdig,
may kalahati ang wala.
Kung tumitig ka man
at iyakap ang tingin ng kalinga sa mga wala,
magalit ka, mapoot.
Ngunit huwag,
huwag lamang magmukmok at magpakulong dito.
Diligan ng sigasig ng pag-asa ang poot.
Marami ngayon ang galit
sa daigdig dahil marami ang wala.
Ngunit sila ay nagmamahal at lumalaban
dahil nais nilang mawala ang wala
at ang poot ng kawalan. #

1 comment: