Friday, April 22, 2011

Mga Tula sa Aking Anak at Asawa (8)VIII. Oyayi sa paghimbing

Pampatulog nyang awit
mga kanta ng Beatles;
Ang kanyang panaginip
ba'y "Across the Universe?"  #


No comments:

Post a Comment