Wednesday, April 20, 2011

Tagulaylay sa Silong ng Krus (1)


I.Pagninilay

Sabi ng Simbahan, pagninilay
ang kahulugan ng Mahal na Araw.
May hihigit pa kaya sa pagbubulay-bulay
kaysa sa mga tula
na bulong at pintig ng puso
ngayong duguan ang palad
ng tanghaling tapat
at

sa kapayapaan,

nandoon si Longinus sinisibat
ang dibdib ng oras?

Kung hindi man kapantay,
mas higit pa
mas higit pa
ang tula kaysa sa panalangin.

Sapagkat diyos ang tula
at isang manlilikha ang makata. #

(Disclaimer: Ang litrato ay hindi pag-aari ng may-akda. Ito ay halaw lamang sa Google. Inilangkap ang larawan sa orihinal kong tula upang makapag-ambag sa visual na imahen ng tula.)

No comments:

Post a Comment