Saturday, April 23, 2011

Mga Tula Tungkol sa Aking Anak at Asawa (18)


XVIII. Pananabik

Kung pananabik
ay dumadaloy,
sinasambit ko lamang sa isip ang
"Intoy! Intoy!"
At anong mahika ang nasa salita?
Luha itong pinapalis
ang puwing na naligaw sa mata
o kurot sa puso na bumara
dahil sa nananabik kang makita. #

No comments:

Post a Comment