Saturday, April 23, 2011

Mga Tula sa Aking Anak at Asawa (22)


XXII.  Pahabol-sulat sa aking asawa

Pinagtitibay ang pag-ibig  
sa iba’t ibang lagda, halimbawa,
nagiging singsing ang buwan.

Ngunit, wala dito ang aking pag-ibig.

Kundi,
ito ay nasa suot mong damit;
ang iyong kaluluwa ay nisnis ng hibla
na niyayakap ko anumang oras o panahon;
hinuhubad
upang masalamin natin ang isa’t isa
mula lamat ng balat hanggang pilat ng loob.

Nasa kahubdan natin ang aking pag-ibig.
Pinagtitibay ito ng titig na sumisilip
hanggang sa ubod ng iyong pintig sa dibdib.

Kahit
pangil ang buwan
na nakasampay sa langit. #

No comments:

Post a Comment