Saturday, April 23, 2011

Mga Tula sa Aking Anak at Asawa (14)


XIV.Iyak

Parang iisa lamang ang uha at iyak
ngunit palaisipan ang dahilan.

Maaaring
gutom, gustong dumede
inagawan ng antok, hanap ay ugoy
di mapakali, dahil dumumi o naihi
gustong magpahele, dahil naglalambing.

Ngunit kung halos mabanat na ang mga ugat
at litid sa leeg, at wala sa mga ito ang dahilan
maaaring meron siyang dinadaing.

Doon mo mararamdaman na ang pag-iyak
ay kurot ng ligalig at aasamin mo na
sana ay nakakapagsalita na siya
upang bigyang hugis ang danas na sakit. #

No comments:

Post a Comment