Wednesday, April 20, 2011

Tagulaylay sa Silong ng Krus (5)


V.Ang Prusisyon

Nag-a-“Aba Ginoong Maria”
ang tunog-AM na trompa sa bubong ng traysikel.

May kumagat sa isang piraso ng Sky Flakes.

May namamanatang bumubuhat,
humihitit ng Philip.

May ngumuso at tumango.

May tumungga ng mineral water.

May napangiti nang basahin
ang text sa kanyang cellphone.

May magkakambal na pisngi, namimintog
dahil sa pag-ihip-buga sa French Horn.

May lalaking bata ang pumalahaw
dahil nawala sa paningin ang kanyang nanay.

May nakangangang nag-aabang.

May kulubot na labi
na umuusal ng Salmo Responsorio.

May sumisigaw ng “Oooppps!
Oooppps! Tatama sa kawad ng kuryente!”
ang nakapotong na gintong korona ng isang santa.

May numero sa bawat balakang ng karosa
ang nagpaparadang mga santo.

May pigil na napatakam
nang makakita ng babaeng nagpuprusisyon,
tila dinidilaan ng kandilang apoy ang kanyang malaking suso.

Nauumid,
nauupos,
umiikli
ang dila
ng kandila.

At sa pagitan nina
Maria Magdalena at Ina ng Awa,
ang dulo ng paghihintay at pagsisino:
ang nauuhaw na Señor Hesus Nazareno. #

(Disclaimer: Ang litrato ay hindi pag-aari ng may-akda. Ito ay halaw lamang sa Google. Inilangkap ang larawan sa orihinal kong tula upang makapag-ambag sa visual na imahen ng tula.)

No comments:

Post a Comment