Saturday, April 23, 2011

Mga Tula sa Aking Anak at Asawa (17)


XVII. Pagpasok sa trabaho

Siya ay kanyang inilapag sa lamesa.
Pagkatapos, isinaksak niya ang extension cord.
Nag-charge ng cellphone.
Inilapat sa lamesa ang fan ng computer.
Ipinatong dito ang notebook.
Binuksan ito tulad ng isang bagong gising na mata. 
Pinindot ang "ON" ng notebook.
Pinili ng mouse ang "Defragmentation."
Nagtimpla ng kape.
Nang "Defragmentation Complete" na,
ini-restart ang computer.
Sinimulan niyang sulatin ang dapat sulatin
sa nakahanay na buong araw na gawain.
Pero bago tipain ang unang salita,
inubos muna ang kape at tinitigan siya:
ang nakakawdrong larawan na kay rikit.
Bubulong siya sa kanyang isip:
"Intoy! Intoy ko!" kasabay ang matipid na ngiti
at magaang na kurot ng titig sa kanyang
sa malambot na noo at pisngi.
Tahimik lang na sasagot
ang nakipagtitigang singkit na mga mata.
Alam niya, na kahit de-pindot ang maghapong trabaho,
may dahilan ang pagod;
kung bakit kailangang hindi mapagod.
At kung bakit kailangan higit na kumayod.
Dahil bukas, siya ay kanyang ilalapag muli sa lamesa. #

No comments:

Post a Comment