Wednesday, April 20, 2011

Tagulaylay sa Silong ng Krus (8)


VIII.Ang lubid

Isalong
ang lubid sa balikat,
ang tuntungan
sa paghatak
ng halubigat.
Axis itong
tila nakatarak
sa lapat ng krus
na pinipihit,
binubuhat,
bumibigat.

Tulad ng daigdig
na tila may
nakangusong lubid
dahil sa bigat na bitbit
sa dibdib
dulot
ng imperyalismong ganid
ng nalasong tubig
ng toxic na hangin
at
ng takip at tabing
na nalulusaw at natutunaw
sa ating mga puyo at bumbunan. #

(Disclaimer: Ang litrato ay hindi pag-aari ng may-akda. Ito ay halaw lamang sa Google. Inilangkap ang larawan sa orihinal kong tula upang makapag-ambag sa visual na imahen ng tula.)

No comments:

Post a Comment