Friday, April 22, 2011

Tula Tungkol sa Aking Anak at Asawa (10)


X. Ang Aral

Kung matututo lamang
tayo sa kanya,
napakaganda ng daigdig:

Ito ay isang bote ng dede.

Hindi niya ito nakikita na

kalahating walang laman
kundi kalahating puno.

At ihahatid siya sa malambot na daigdig ng idlip.
Kung saan kulay bahaghari ang mga panaginip. #


(Disclaimer: Ang litrato ay hindi pag-aari ng may-akda. Ito ay halaw lamang sa Google. Inilangkap ang larawan sa orihinal kong tula upang makapag-ambag sa visual na imahen ng tula. Ang litrato ay mula sa
http://www.layoutsparks.com/1/46109/rainbow-colorful-clouds-design.html

No comments:

Post a Comment