Saturday, April 23, 2011

Mga Tula sa Aking Anak at Asawa (13)XIII. Ang bunsong kapatid ng tula

Kanina, sabay na dumating
ang Musa ng talinghaga
at ang iyak ng bata.

Sa unang pagkakataon,
ipinagkanulo ko ang aking selosang tula
sa iyak ng anak kong nasa kuna at nag-aapuhap ng kalinga.

Maiintindihan nya rin ako.

Dahil kailangang magpaubaya
at magpasintabi ng Musa-Tula
sa kanyang bunsong kapatid na umuuha. #

No comments:

Post a Comment