Friday, April 22, 2011

Mga Tula sa Aking Anak at Asawa (6)


VI. Pangngalan

Sa Information Office
ng Remedios Trinidad Romualdez Hospital:
"Anong pangalan ng baby?"
"Junior po.” 

At ako naman:

May dati na kong kakambal.
Pero siya,
ngayon,
hindi lang siya kakambal sa pangalan
kundi dugo, buto't laman,
ang dugtong na pusod ng aking kalalim-laliman.
Nakatatak ang aking anino
mula sa kanyang babasaging talampakan
hanggang sa malambot niyang bumbunan.

Nagsakatawang tao,
nagkatawang pangalan ako
sa bisa ng dokumento't tatak
ng aking bunso't panganay na anak. #

No comments:

Post a Comment