Wednesday, April 20, 2011

Tagulaylay sa Silong ng Krus (3)


III.Biyernes Santo

Sibat na kulay kahel ang paalapaap na sinag;
kasingtinis ng umiikot na dvd, cd, at vcd
ang twit-twit ng mga ibon sa natitirang
kawayanan sa pusod ng lungsod;
kumakatok sa dingding ang tik-tak ng orasan;
pumapatak sa balde ang tubig mula sa gripo.

Dila ng ahas
ang hanging kumakagat sa balat;
ang mga labi ay nabibitak,
habang nagdurugo
ang nakapakong palad
ng tanghaling tapat. #

(Disclaimer: Ang litrato ay hindi pag-aari ng may-akda. Ito ay halaw lamang sa Google. Inilangkap ang larawan sa orihinal kong tula upang makapag-ambag sa visual na imahen ng tula.)

No comments:

Post a Comment